Lịch công tác tuần từ ngày 29/06/2020-05/07/2020

LỊCH TUẦN (29/06/2020-05/07/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 29/06/2020
Sáng 29/06/2020 08:00 29/06/2020 17:00 Tham dự Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Nông hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”   Đ/c Nguyễn Thị Phượng tại Khách sạn Hồng Vân-TP Kon Tum  
29/06/2020 08:00 29/06/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra tại huyện Kon PLông-TP Kon Tum  
29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
29/06/2020 08:00 29/06/2020 17:00 Tham dự họp tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh -TP Kon Tum  
Chiều 29/06/2020 14:00 29/06/2020 17:00 Mời tham dự Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2020-2025   Đ/c Hoàng Dũng Hội trường Huyện ủy Đăk Hà  
Thứ 3, 30/06/2020          
Sáng 29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
30/06/2020 08:00 30/06/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra tại huyện Kon Rẫy- TP Kon Tum  
Chiều 30/06/2020 13:30 30/06/2020 17:00 họp tại Hội Liên Hiệp KH&KT tỉnh   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Hội Liên Hiệp KH&KT tỉnh -TP Kon Tum  
Thứ 4, 01/07/2020          
Sáng 01/07/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tham dự lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại Đà Nẵng   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Hữu Vinh tại TP Đà Nẵng  
01/07/2020 08:00 01/07/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra tại huyện Tu Mơ Rông -Tp Kon Tum  
29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Chiều            
Thứ 5, 02/07/2020          
Sáng 01/07/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tham dự lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại Đà Nẵng   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Hữu Vinh tại TP Đà Nẵng  
02/07/2020 08:00 03/07/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra tại huyện ĐăkGlei, Ngọc Hồi -TP Kon Tum  
29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Chiều 02/07/2020 14:00 02/07/2020 17:00 Tham dự làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Phòng họp lớn, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Thứ 6, 03/07/2020          
Sáng 01/07/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tham dự lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại Đà Nẵng   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Hữu Vinh tại TP Đà Nẵng  
02/07/2020 08:00 03/07/2020 17:00 Thanh tra theo quyết định 54/QĐ-SKHCN, ngày 11/6/2020 cả Sở Khoa học và Công nghệ   Phòng Thanh tra tại huyện ĐăkGlei, Ngọc Hồi -TP Kon Tum  
29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Chiều            
Thứ 7, 04/07/2020          
Sáng 01/07/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tham dự lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại tại Đà Nẵng   Đ/c Huỳnh Trung Kim, Đ/c Lê Hữu Vinh tại TP Đà Nẵng  
29/06/2020 08:00 04/07/2020 17:00 tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và tài chính trong hoạt động KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu   Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Lê Thị Thủy, Đ/c Trần Thùy Trâm, Đ/c Lương Như Hoàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Chiều            
Chủ nhật, 05/07/2020        
Sáng            
Chiều