Lịch công tác tuần từ ngày 30/09/2019 đến 06/10/2019

LỊCH TUẦN (30/09/2019-06/10/2019)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****            
Thứ 2, 30/09/2019
Sáng 30/09/2019 08:00 30/09/2019 11:00 Kiểm tra vận hành thử nghiệm Fococev Kon Tum   Nguyễn Thị Phượng tại Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Thứ 3, 01/10/2019
Sáng 01/10/2019 07:00 01/10/2019 17:00 Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tham mưu công tác cải cách hành chính năm 2019   Dương Thị Hồng Vân, Trần Thùy Trâm Hội trường Nhà hàng An Thái (số 58 đường Đoàn Thị Điểm, thành phố Kon Tum).  
Chiều            
Thứ 4, 02/10/2019
Sáng 02/10/2019 08:00 02/10/2019 11:00 Tham dự họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 (đợt 2)   Phòng QLKH, Bùi Thanh Bình Phòng họp Sở KH&CN (địa chỉ: số 68 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum).  
02/10/2019 08:00 02/10/2019 11:00 V/v Mời dự Hội nghị sơ kêt 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị   Huỳnh Trung Kim Hội trường Ngọc Linh , TP Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 03/10/2019          
Sáng            
Chiều            
Thứ 6, 04/10/2019          
Sáng            
Chiều 04/10/2019 14:00 04/10/2019 17:00 Giao ban Sở   Bùi Thanh Bình, Hoàng Dũng, Đoàn Trọng Đức, Huỳnh Trung Kim tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
Thứ 7, 05/10/2019          
Sáng            
Chiều            
Chủ nhật, 06/10/2019          
Sáng            
Chiều