Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 -05/01/2020

LỊCH TUẦN (30/12/2019-05/01/2020)
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Thứ 2, 30/12/2019
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
30/12/2019 07:30 31/12/2019 17:00 tham dự Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ nhất năm 2019   Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn Hội trường số 3, tầng G, Khách sạn Indochine, số 30 đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum  
30/12/2019 08:00 31/12/2019 17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh   Đ/c Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh, TP Kon Tum  
30/12/2019 09:00 30/12/2019 11:00 Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Đoàn Trọng Đức Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Chiều            
Thứ 3, 31/12/2019          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
30/12/2019 07:30 31/12/2019 17:00 tham dự Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ nhất năm 2019   Đ/c Hoàng Dũng,Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn Hội trường số 3, tầng G, Khách sạn Indochine, số 30 đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum  
30/12/2019 08:00 31/12/2019 17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh   Đ/c Bùi Thanh Bình Hội trường Ngọc Linh, TP Kon Tum  
31/12/2019 08:00 31/12/2019 10:00 Tham dự họp nghiệm thu đề tài công nghệ cấp tỉnh năm 2020   Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Đoàn Trọng Đức Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Chiều 31/12/2019 14:00 31/12/2019 17:00 Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu dự án tái canh cà phê   Phòng Quản lý Khoa học, Đ/c Hoàng Dũng Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 4, 01/01/2020          
Sáng 01/01/2020 07:00 01/01/2020 17:00 Nghĩ tết dương lịch   Toàn thể công chức, viên chức và Người lao động tại TP Kon Tum  
09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Thứ 5, 02/01/2020          
Sáng 02/01/2020 08:00 02/01/2020 10:00 Họp kiểm điểm tập thể & cá nhân   Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng đơn vị , Chủ tịch CĐ, Bí thư CB, Bí thư CĐ Tại phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kon Tum  
09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều 02/01/2020 13:00 03/01/2020 17:00 đi công tác tại Hà Nội   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Hà Nội  
02/01/2020 14:00 02/01/2020 17:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia   Đ/c Hoàng Dũng Tại Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh (tầng 2 - Hội trường Ngọc Linh).  
02/01/2020 14:00 02/01/2020 17:00 Triển khai nhiệm vụ KH&CN năm 2020   Toàn thể CCVC và Người lao động tại Hội trường KH&CN tỉnh Kon Tum  
Thứ 6, 03/01/2020          
Sáng 03/01/2020 08:00 03/01/2020 10:00 Mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 01 - 2020   Đ/c Huỳnh Trung Kim tại Hội trường Ngọc Linh , TP Kon Tum  
03/01/2020 08:00 03/01/2020 17:00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.   Đ/c Huỳnh Trung Kim Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum (số 702 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  
09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều 02/01/2020 13:00 03/01/2020 17:00 đi công tác tại Hà Nội   Đ/c Đoàn Trọng Đức tại Hà Nội  
03/01/2020 14:00 03/01/2020 17:00 Họp giao ban Sở   Đ/c Bùi Thanh Bình, Đ/c Hoàng Dũng, Đ/c Đoàn Trọng Đức, Đ/c Huỳnh Trung Kim; Trưởng các phòng đơn vị thuộc Sở Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).  
Thứ 7, 04/01/2020          
Sáng 09/12/2019 08:00 04/01/2020 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tại tỉnh Kon Tum   Đ/c Hoàng Dũng Hội Trường tầng 3, Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (số 347, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Chiều            
Chủ nhật, 05/01/2020        
Sáng            
Chiều