Phát triển được 660 ha Sâm Ngọc Linh

Được xác định là cây hàng hóa chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 660 ha sâm Ngọc Linh tập trung chủ yếu ở huyện Tu Mơ Rông. Diện tích này chủ yếu của các doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum va Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô) với khoảng 630 ha, còn lại là của người dân trồng phân tán khoảng 30 ha.

Vườn sâm Ngọc Linh giống của Công ty Cổ phần

Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại huyện Tu Mơ Rông

 

Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 bổ sung vào danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Theo Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ về việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh cho tỉnh Kon Tum, vùng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh trải dài trên địa bàn 9 xã của 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei với diện tích gần 17.000ha. Trong đó, có 06 xã của huyện Tu Mơ Rông (Ngọc Lây, Măng Ri, Đăk Na, Ngọc Yêu, Văn Xuôi và Tê Xăng) và 03 xã thuộc huyện Đăk Glei (Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp).

Tỉnh Kon Tum quy hoạch trên 31.700 ha diện tích trồng sâm Ngọc Linh, trong đó diện tích vùng lõi có khả năng trồng sâm gần 17.000 ha. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, diện tích trồng sâm Ngọc Linh đạt 1.000 ha, với sản lượng ước tính 190 tấn; tạo thương hiệu Quốc gia về Sâm Ngọc Linh; đến năm 2025, trồng hết diện tích khoảng trên 9.000 ha theo quy hoạch với quy mô công nghiệp; hàng năm khai thác bình quân 800 ha và thực hiện trồng mới trên toàn bộ diện tích đã khai thác, đưa cây Sâm Ngọc Linh trở thành cây mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm tinh chế từ Sâm Ngọc Linh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu trên, đến nay, UBND tỉnh đã giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng đối với 10 doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu với tổng diện tích khoảng 7.660 ha. Ngoài ra, tỉnh đã làm việc và giới thiệu cho các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tiến hành khảo sát thực tế để lập Dự án đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng kết hợp với quản lý, bảo vệ rừng.

Link liên kết nguồn: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/33987/Phat-trien-duoc-660-ha-Sam-Ngoc-Linh.html

Theo Kontum.gov.vn