Chất lượng Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum

Theo các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học  đã chứng minh chất lượng đặc thù của sâm Ngọc Linh tại vùng lập địa tỉnh Kon Tum.

Saponin là thành phần hoạt chất chủ yếu của cây sâm Ngọc Linh cũng như của các loài sâm khác trên thế giới. Từ phần dưới mặt đất (thân rễ và rễ củ) của sâm Ngọc Linh hoang dại đã phân lập và xác định được cấu trúc protopanaxadiol oxid II và 52 hợp chất saponin, bao gồm 26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenoside-R1-R24 và 20-O-Me-G.Rh1. Các saponin dammaran được xem là hoạt chất quyết định cho các tác dụng sinh học có giá trị của sâm Triều Tiên cũng chiếm một tỉ lệ rất cao về hàm lượng và số lượng trong thành phần hợp chất saponin của sâm Ngọc Linh (50/52 saponin được phân lập). Trong đó các saponin dẫn chất của 20 (S)-protopanaxadiol gồm 22 hợp chất với các đại diện chính là: Ginsenoside-Rb1, -Rb3, -Rd. Các saponin dẫn chất của 20(S)-protopanaxatriol gồm 17 hợp chất với các đại diện chính là: Ginsenoside-Re, -Rg1, notoginsenosid-R1. Các saponin có cấu trúc ocotillol gồm 11 hợp chất với các đại diện chính là: Majonoside-R1 và -R2. Đặc biệt M-R2 chiếm gần 50% hàm lượng saponin toàn phần từ phần dưới mặt đất của sâm Ngọc Linh và trở thành 1 hợp chất chủ yếu của sâm Ngọc Linh so với thành phần saponin trong các loài sâm khác trên thế giới và gấp 48 lần hiệu suất chiết được từ Đại diệp tam thất (Panax japonicum C.A. Mey. var. major (Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng). Hai saponin dẫn chất của acid oleanolic chỉ chiếm một tỉ lệ rất thấp với hemslosid -Ma3 được phát hiện đầu tiên trong một loài Panax thuộc họ nhân sâm.

Sâm Ngọc Linh tại vùng lập địa tỉnh Kon Tum so với các loài sâm khác (kết quả khảo sát năm 2010):

Độ tuổi

5

6

7

10

15

Trọng lượng (quy ra khô kiệt)

2,3

3,0

3,46

5,26

8,87

Saponin toàn phần

11,12

13,24

17,43

23,70

23,88

M-R2

3,81

5,22

6,77

9,06

9,57

G-Rb1

2,01

2,71

3,02

3,85

4,24

G-Rg1

2,41

3,08

4,69

6,16

6,68

 

 So sánh thành phần saponin của sâm Ngọc Linh với các loài sâm khác (Phần dưới mặt đất):

 

                                                                                                Thanh Bình

                                                                        Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum