Trang chủ >> Văn bản liên quan   (18-09-2021)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU SÂM NGỌC LINH KON TUM

Ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3286/KH-UBND về bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

 

Theo đó, để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng buôn bán một số sản phẩm từ sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chưa được kiểm định chất lượng,…; đặc biệt có hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh. Đồng thời để xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh trái pháp luật đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, và yêu cầu các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 

Logo nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tăng cường công tác quản lý nguồn gốc, tiêu chuẩn sâm giống Ngọc Linh; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản sâm Ngọc Linh Kon Tum; kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sâm giống, sâm củ Ngọc Linh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng theo quy định.

 

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát bên ngoài đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. Đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ làm cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Sở Y tế            

 

 

Kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất, chế biến từ các nguyên liệu có nguồn gốc sâm Ngọc Linh; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc phạm vi quản lý.

 

3. Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.

 

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” trong sản xuất, kinh doanh sâm củ.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng và khai thác chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng logo và tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” trong hoạt động thương mại sản phẩm sâm củ; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các luật khác có liên quan về chỉ dẫn địa lý theo thẩm quyền.

 

Chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum (Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 

Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum, để đưa vào triển khai thực hiện trong năm 2022 nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, phân biệt hàng giả đối với các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác như chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 2689/TB-VP ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

4. Sở Công Thương

 

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

 

Tham mưu, đưa nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum vào Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kon Tum; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh.

 

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; trong đó làm rõ nguồn gốc sâm Ngọc Linh dùng để chế biến tại các cơ sở chế biến hiện nay và kiên quyết xử lý các sai phạm (nếu có); thông báo công khai kết quả kiểm tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

6. Công an tỉnh

 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; Công an các huyện, thành phố, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điều tra nhằm phát hiện và đấu tranh có hiệu quả, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đường dây, tụ điểm sản xuất, vận chuyển và các hình thức kinh doanh trên các ứng dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Rà soát, thống kê các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dược liệu và sản phẩm sâm Ngọc Linh để trao đổi, cung cấp thông tin cho các ngành chức năng; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 

8. Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý tên miền có sử dụng địa danh Ngọc Linh vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

 

9. Cục Thuế tỉnh

 

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh; chú trọng những doanh nghiệp có độ rủi ro cao về thuế, những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuất khẩu những nhóm mặt hàng liên quan sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh.

 

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sâm giống, sâm củ Ngọc Linh không đảm bảo theo quy định; kiểm soát việc quản lý, sử dụng logo và tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” trong hoạt động thương mại sản phẩm sâm củ; kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, phát triển và lưu thông sâm Ngọc Linh trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

 

11. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

Phối hợp các đơn vị liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người tiêu dùng và Nhân dân, cung cấp thông tin, hướng dẫn cách nhận biết về sản phẩm giả thương hiệu sâm Ngọc Linh để biết và chủ động phòng ngừa; lên án các hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum; nêu gương người tốt việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống và tố giác buôn lậu, sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh.

 

Giao Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh): Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quyết định kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh; đôn đốc các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

hbnguyet