Trang chủ >> Văn bản liên quan   (13-02-2022)

Quy định về quản lý và kiểm soát nội bộ, kiểm soát bên ngoài và các hành vi vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Ngày 28/12, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) “Ngọc Linh” là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm sâm củ có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực CDĐL tại các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp thuộc huyện Đăk Glei; Đăk Na, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” số 00049 cho sản phẩm sâm củ.

 

 Logo chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum

 

Quản lý và kiểm soát nội bộ về sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

 

Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý và kiểm soát nội bộ về sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum cho sản phẩm sâm củ, gồm các nội dung cơ bản sau:

 

1. Thông tin của tổ chức:

 

a) Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở giao dịch chính của tổ chức (số điện thoại, fax, email...); căn cứ thành lập.

 

b) Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh sâm củ của các thành viên.

 

2. Các quy định chủ yếu:

 

a) Quy định về thực hiện Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

 

b) Quy định việc lập sổ theo dõi canh tác vườn sâm; quy định về kiểm tra và xác nhận quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm củ đối với các tổ chức, cá nhân của tổ chức tập thể có sản xuất sâm củ trong vùng CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum.

 

c) Quy định về áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sâm củ từ khâu chọn giống, sản xuất, thu hoạch, bảo quản và phân loại sản phẩm.

 

d) Quy định áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum.

 

đ) Quy định việc xác nhận sản phẩm sâm củ đủ điều kiện sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum của các thành viên.

 

e) Quy định về truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm hoặc lô sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum của từng thành viên.

 

g) Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các thành viên.

 

h) Quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, logo, nhãn mang CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum trong nội bộ.

 

i) Quy định về xây dựng, tổ chức hệ thống thương mại nhằm nâng cao giá trị tiêu thụ của sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum.

 

3. Quy chế quản lý và kiểm soát nội bộ do Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum xây dựng và phải được hơn 2/3 hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tumthống nhất và có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Kiểm soát bên ngoài đối với CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

 

Nội dung chủ yếu của kiểm soát bên ngoài, gồm:

 

1. Kiểm soát, xem xét việc thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” của các tổ chức, cá nhân sản xuất sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

2. Kiểm soát, xem xét nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, chất lượng sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” lưu thông trên thị trường; khi có nghi vấn về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thì lấy mẫu để tiến hành phân tích.

 

3. Kiểm soát các tổ chức, cá nhân sử dụng logo, tem CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

4. Kiểm soát hoặc phối hợp kiểm soát việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định tại Quy chế này.

 

Các hành vi vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng với CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

 

1. Sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum cho sản phẩm sâm củ khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

2. Sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum cho sản phẩm sâm củ khi chưa đáp ứng tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng, đặc thù của sản phẩm mang CDĐL theo quy định.

 

3. Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với CDĐL “Ngọc Linh” hoặc sử dụng tên địa danh “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ mà không có nguồn gốc, xuất xứ từ khu vực địa lý thuộc vùng địa danh tương ứng với CDĐL “Ngọc Linh” và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, làm cho người tiêu dùng dễ nhầm lẫn với sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực CDĐL được nhà nước bảo hộ.

 

4. Chuyển giao, chuyển nhượng quyền sử dụng CDĐL hoặc tem, logo, nhãn, bao bì ... mang CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum cho các cơ sở, tổ chức, cá nhân khác khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

 

5. Có hành vi lợi dụng CDĐL “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ để gian lận thương mại.

 

6. Dán logo, tem CDĐL “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum cho sản phẩm sâm củ không đúng theo quy định.

 

Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát; chứng nhận; cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hồng Vân