Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với Lan Kim Tuyến Kon Tum

File đính kèm Tại đây