Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với Nghệ vàng Kon Tum

File đính kèm Tại đây