Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với Sa nhân tím Kon Tum

File đính kèm Tại đây