Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với Cà phê xứ lạnh Kon Tum

File đính kèm Tại đây