Hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên nền tảng dữ liệu và dịch vụ IPPLATFORM

IPPLATFORM là công cụ cho phép doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí tại địa chỉ www.ipplatform.gov.vn. Mục tiêu hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, khai thác dễ dàng thông tin và sử dụng dịch vụ Sở hữu công nghiệp (SHCN)phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng khác nhau như: Nghiên cứu tạo dựng tài sản trí tuệ, bảo hộ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ … từ đó mang lại các lợi ít thiết thực cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

 

IPPLATFORMcó 04 nội dung chính, như sau:

Tra cứu thông tin: Chức năng tra cứu thông tin cho phép người dùng công khai để lựa chọn tra cứu về đối tượng SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu…) đăng ký/bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài. Phục vụ kịp thời, hiệu quả nhu cầu tra cứu thông tin SHCN, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Để vào màn hình chính tra cứu thông tin người dùng truy cập vào http://ipplatform.vipri.gov.vn/database

2. Yêu cầu dịch vụ thông tin: Người dùng có thể thực hiện các dịch vụ thông tin (nộp đơn đăng ký SHCN, theo dõi đơn/bằng SHCN, tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHC, dịch vụ giám định; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Các dịch vụ khác (tạo lập, quản lý, khai thác TSTT). Để vào màn hình chính dịch vụ thông tin người dùng truy cập vào http://ipplatform.vipri.gov.vn/dich-vu

3. Cập nhật thông tin: Người dùng trực tiếp gửi thông tin cập nhật về tình trạng đơn/bằng SHCN trên nền tảng, sau khi được xác thực, thông tin sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

4. Sàn giao dịch: Người dùng đăng tin về chào mua, chào bán dịch vụ SHCN; chào mua, chào bán đối tượng SHCN. Người mua, người bán dịch vụ SHCN, đối tượng SHCN trực tiếp giao dịch với nhau thông qua sàn. 

 

Lê Ngọc Hiến