Kết quả hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2019

Đối với kết quả về quản lý về sở hữu trí tuệ

Trong năm 2019, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh: phê duyệt Chương trình phát tiển thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum; phê duyệt danh mục dự án[1] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 triển khai trong năm 2019; tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” phục vụ cho việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum và hoàn thiện hồ sơ nộp Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”.

- Triển khai 02 dự án[2] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Hướng dẫn 10 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu[3].

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh các mặt hàng đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đối với kết quả triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến                                

Đơn vị đã tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 64 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng 56 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018.[1] Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu  tỉnh Kon Tum  (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …)  và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”.

[2] Dự án Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” và Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đắk Hà” cho sản phẩm Cà phê của huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

[3]Hợp tác xã Hữu cơ Tu Mơ Rông, Hộ gia đình kinh doanh rượu Nguyễn Thị Thiên Nga – Xã Vinh Quang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, cửa hàng kinh doanh, địa chỉ 610 Duy Tân, phường Duy Tân ...