Xin ý kiến đăng ký Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021

Ngày 6/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2884/UBND-KGVX  về việc đăng ký kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cho ý kiến về đề xuất Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cũng xin ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian cho ý kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tin xin ý kiến./.

 

Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 02 Hoàng Diệu, Phường Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Hộp thư công vụ:  cctcdlcl.skhcn@kontum.gov.vn

 

CVUB-Dang ky Ke hoach

PL_KeHoachXayDungQCDP

DA_ quy chuan dia phuong