Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu

#:
64
Tên:
Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu
Loại:
Công nghệ Thông tin
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Tất Toàn

Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít, Mắc ca ....) phù hợp với hiện trạng phân bố, điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng khí hậu tại tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).   

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS lưu trữ thông tin không gian và thuộc tính về vị trí phân bố, giá trị kinh tế của các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít ....) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Số hóa cơ sở dữ liệu thông tin về vị trí phân bố, giá trị kinh tế của các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít,....) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Phát triển module, WebGIS hỗ trợ quản lý, quảng bá, tiếp cận thông tin trực tuyến về các sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung:

1. Thập tài liệu, số liệu, bản đồ, hình ảnh hiện có về danh mục các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít ....) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Ứng dụng công nghệ GIS, GPS, viễn thám cập nhật, bổ sung dữ liệu vị trí phân bố các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít ....) trên địa bàn tỉnh thông qua điều tra, khảo sát thực địa.

3. Chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng CSDL GIS lưu trữ thông tin về về vị trí phân bố, giá trị kinh tế các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít, Mắc ca ....) trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng bản đồ phân bố cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít, Mắc ca ....) tỉ lệ 1/100.000.

5. Xây dựng Module quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh dưới tác động của biến đổi khí hậu.

6.Phát triển WebGIS hỗ trợ quảng bá, tiếp cận thông tin trực tuyến về các sản phẩmcây ăn trái trên địa bàn tỉnh.

7. Tập huấn việc quản lý, sử dụng các Module: Module quản lý thông tin trực tuyến về các loài cây ăn trái; module quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái.

Kết quả dự kiến: 

- CSDL GIS lưu trữ thông tin về về vị trí phân bố, giá trị kinh tế của các loài cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít, Mắc ca ....) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bộ bản đồ phân bố cây ăn trái (Bơ, Sầu riêng, Chuối, Cam, Mít, Mắc ca ....) ở tỉ lệ 1/100.000.

 - Module quản lý thông tin trực tuyến về các loài cây ăn trái.

- Module quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu

- WebGIS quảng bá, tiếp cận thông tin trực tuyến về các sản phẩm cây ăn trái tỉnh Kon Tum.

- Báo cáo tổng kết kết quả đề tài.

Thời gian thực hiện: 01/11/2021 đến 01/11/2023                    

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: