Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng chương trình cảnh báo sạt, trượt dưới tác động của biến đổi khí hậu tại các đường giao thông có nguy cơ sạt, trượt cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

#:
66
Tên:
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng chương trình cảnh báo sạt, trượt dưới tác động của biến đổi khí hậu tại các đường giao thông có nguy cơ sạt, trượt cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Loại:
Công nghệ Thông tin
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Trung Việt

Mục tiêu:

- Khảo sát, đánh giá, xác định chính xác các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng chương trình tự động cảnh báo nguy cơ sạt, trượt tại các đường giao thông có nguy cơ sạt trượt cao trên địa bàn tỉnh dưới tác động của biến đổi khí hậu theo thời gian thực.

- Chương trình cảnh báo sạt, trượt dưới tác động của biến đổi khí hậu tại các đường giao thông có nguy cơ sạt, trượt cao theo thời gian thực (Chương trình cảnh báo 24/24 giờ trên Website của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum và trên các thiết bị thông minh của người dùng).

Nội dung 1. Khảo sát, đánh giá, xác định chính xác các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 2. Xây dựng Bản đồ các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 3. Thực nghiệm, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tính chất cơ lý của đất nền tại các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 4: Xây dựng thuật toán phân tích sạt, trượt tại các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 5: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng chương trình cảnh báo sạt, trượt trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo thời gian thực (Chương trình cảnh báo 24/24 giờ trên Website của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum và trên các thiết bị thông minh của người dùng).

- Nội dung 6: Lắp đặt các trạm quan trắc độ ẩm, áp lực nước, lỗ rổng của đất tại các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao tại các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum để cung cấp Data cho Chương trình cảnh báo.

- Nội dung 7: Xây dựng quy trình quản lý, vận hành Chương trình để chuyển giao cho cơ quan quản lý, vận hành Chương

tình của tỉnh Kon Tum.

- Nội dung 8. Tập huấn việc quản lý, sử dụng Chương trình cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường

giao thông trên địa bàn tỉnh cho cán bộ các ngành, địa phương liên quan và doanh nghiệp, người dân.

Kết quả dự kiến: 

- Bản đồ các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bộ Chương trình cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao trên các đường giao thông trên địa bàn tỉnh theo thời gian thực (Chương trình cảnh báo 24/24 giờ trên Website của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum và trên các thiết bị thông minh của người dùng).

- Hệ thống các trạm quan trắc độ ẩm, áp lực nước, lỗ rổng của đất tại các điểm có nguy cơ sạt, trượt cao tại các đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Quy trình quản lý, vận hành Chương trình để chuyển giao cho cơ quan quản lý, vận hành Chương tình của tỉnh Kon Tum.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

Thời gian thực hiện: 28/10/2021  đến  28/10/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: