Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
14
Tên:
Nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện thổ nhưỡng Nông hóa - Viện KHNN Việt Nam

Chủ nhiệm ĐT: ThS. Lê Thị Mỹ Hảo

Cá nhân tham gia: 

- ThS. Phạm Đức Thụ           - KS. Bùi Bích Lương

- ThS. Phạm Ngọc Sơn         - ThS. Bùi Hải An

- ThS. Phạm Ngọc Sơn         - ThS. Lương Đức Toàn

- TS. Nguyễn Văn Đạo          - TS. Vũ Mạnh Quyết

- CN. Lâm Bích Hảo              - CN. Hoàn Trọng Quý

 

Mục tiêu đề tài: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Kết quả thực hiện: Đã xác định và xây dựng được Bản đồ hiện trạng phân bố sâm Ngọc Linh Kon Tum; Bản đồđất vùng sâm Ngọc Linh Kon Tum; Bản đồ chất lượng đất vùng sâm Ngọc Linh Kon Tum; Bản đồ khả năng thích hợp đất đai cho cây sâm Ngọc Linh; Bản đồmở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho vùng sâm Ngọc Linh Kon Tum ở tỷ lệ 1/25.000. Đểđạt chất lượng cao đáp ứng các đặc thù vềđiều kiện tự nhiên: địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, độ tàn che, độ dày tầng thảm mục, trong tổng số diện tích 19.046,42 ha đất vùng nghiên cứu; diện tích đề xuất thích hợp cho sâm Ngọc Linh và đề nghị đưa vào mở rộng xây dựng bảo hộ chỉ dẫn địa lý là 18.787,00 ha (trong đó có 3.219,59 ha đã được bảo hộ CDĐL năm 2015).Tổng diện tích đề nghị được bảo hộ mở rộng thêm năm 2018 là: 15.567,41 ha.

 

Thời gian thực hiện: 6/2017 - 12/2018

 

Kinh phí thực hiện: 968,0 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2019
Link tải về: