Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Sản xuất thử nghiệm hoa lan Hồ Điệp, hoa Lily tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

#:
18
Tên:
Sản xuất thử nghiệm hoa lan Hồ Điệp, hoa Lily tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Kon Tum.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Phạm Thanh.

Cá nhân tham gia:

- ThS. Chu Đình Liệu                  - KS. Lê Thị Hà Phương

- ThS. Lê Thị Lệ Hằng                 - CN. Nguyễn Hoàn Vũ

- Lê Duy Hùng                           - KS. Thân Thị Minh Phương 

Kết quả thực hiện:

Đã tiển khai xây dựng thành công các mô hình trồng hoa Lily, hoa hồ điệp với quy mô công nghiệp. Qua đó đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn huyện Kon Plông

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: