Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
24
Tên:
Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Phi Hùng

Cá nhân tham gia:

- ThS. Thái Thị Bích Vân            - KS. Trần Quốc Đạt

- ThS. Lê Thị Thu Trang             - ThS. Trần Quốc Hùng

- ThS. Nguyễn Quốc Hải            - ThS. Lê Thị Mỹ Châu

 

Mục tiêu: Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy trì quỹ đất trồng lúa, ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết quả thực hiện:

Đề tài đã bố trí các mô hình trồng đậu xanh; mô hình thâm canh ngô nếp; mô hình bí đỏ. Qua 2 vụ sản xuất xác định được 2 mô hình thích hợp, có hiệu quả kinh tế cao để khuyến cáo đưa vào sản xuất: mô hình Ngô nếp và mô hình Bí đỏ; đã xây dựng 02 quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc Ngô nếp, Bí đỏ để chuyển giao các đơn vị triển khai ứng dụng trong sản xuất. Kết quả đề tài có tính khả thi để triển khai ứng dụng trong sản xuất

Thời gian thực hiện:  4/2015 - 11/2017

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2017
Link tải về: