Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến Anoectochilus sp.)

#:
25
Tên:
Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến Anoectochilus sp.)
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Chu Đình Liệu

Cá nhân tham gia:

- ThS. Đoàn Trọng Đức              - CN. Nguyễn Thị Hường

- CN. Phạm Thanh                    - KS. Thân Thị Minh Phương

- ThS. Lê Thị Lệ Hằng               - KS. Nguyễn Văn Hoàng

 

Mục tiêu: Xác định được phương pháp thích hợp nhân giống cây lan kim tuyến; Đánh giá các điều kiện sinh trƣởng, phát triển của cây lan kim tuyến; Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phƣơng.

Kết quả thực hiện:

Đã xác định được 2 phương pháp nhân giống lan Kim tuyến :phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô; giâm hom, trong đó phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô có hệ số nhân giống cao, sản xuất được số lượng giống lớn trong thời gian ngắn và chất lượng cây giống tốt hơn phương pháp giâm hom. Tiến hành trồng thử nghiệm 100 m2  lan Kim tuyến ngoài thực địa (trồng trong nhà màng), kết quả nghiên cứu đã xác định được loại giá thể, mật độ phù hợp.

Thời gian thực hiện: 5/2014 - 4/2017

Kinh phí thực hiện: 584,8 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2017
Link tải về: