Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây Sâm dây (Đảng sâm - Codonosis. sp) tại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong và ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum

#:
26
Tên:
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây Sâm dây (Đảng sâm - Codonosis. sp) tại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong và ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phạm Thanh

Mục tiêu: Phát triển mô hình sản xuất cây hàng hóa có giá trị góp phần bảo tồn nguồn gen thực vật; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển kinh tế- xã hội tại 03 huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông và ĐắkGlei.

Kết quả thực hiện:

Dự án đã tổ chức đào tạo cho 30 học viên về kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch cây Sâm dây cho cán bộ khuyến nông, trưởng phó các thôn của xã để phối hợp hướng dẫn các hộ dân triển khai mô hình trồng Sâm dây; Tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho 150 hộ nông dân; Hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc  cây Sâm dây với diện tích: 4 ha. Đến nay diện tích Sâm dây đã được các hộ trong xã triển khai mở rộng có sự hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn của cán bộ kỹ thuật của Sở KH&CN, với diện tích: 8 ha.

 

Thời gian thực hiện: 4/2014 – 7/2017

 

Kinh phí thực hiện: 1.513 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2017
Link tải về: