Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamesis Ha et Grushv.).

#:
28
Tên:
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamesis Ha et Grushv.).
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Liên

Cá nhân tham gia

- ThS Trần Hữu Khánh Tân                - ThS. Phan Thị Hương Trà

- ThS. Tạ Như Thục Anh                    - TS. Phan Thúy Hiền

- TS. Hoàng Diệu Linh                       - CN. Lê Thị Huệ

- KS. Nguyễn Văn Tân                       - KS. Hoàng Văn Chất

- ThS. Nguyễn Thị Bình

 

Kết quả thực hiện:

Đề tài đã bố trí các thí nghiệm nghiên cứu các chỉ tiêu về chất lượng cây mẹ; các chỉ tiêu về hạt giống, cây giống. Kết quả nghiên cứu đã xác định độ tuổi cây mẹ thích hợp để làm giống cho hạt giống nẩy mầm ổn định; xây dựng bảng so sánh đặc điểm thực vật của Sâm Ngọc Linh với cây Sâm Vũ diệp và cây tam thất; xây dựng quy trình gieo ươm cây giống Sâm Ngọc Linh từ hạt (phân loại, xử lý hạt giống, xác định thời vụ gieo ươm, kỹ thuật, mật độ gieo ươm phù hợp, kỹ thuật chăm sóc giai đoạn vườn ươm, xác định tiêu chuẩn cây con xuất vườn,..); xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cây giống Sâm Ngọc Linh.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2017
Link tải về: