Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu phát triển một số giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

#:
29
Tên:
Nghiên cứu phát triển một số giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Văn Sâm

Cá nhân tham gia:

- KS. Nguyễn Tấn Lực                   - CN. Nguyễn Thị Thúy

- CN. Dương Đức Toàn                  - CN. Nguyễn Văn Lâm

- KTV. Nguyễn Đăng Sơn               - ThS. Nguyễn Lê Thanh An

 

Kết quả thực hiện

Dự án triển khai ứng dụng 03 giống lúa mới chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, trong đó có 02 giống: RVT, HT9 cho năng suất ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng. Kết qủa  năng suất bình quân các giống đạt từ 69-79 tạ/ha; kết quả phân tích các chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV <0,01 (không phát hiện). Dự án bước đầu đã hỗ trợ, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu, chế biến sản phẩm gạo chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm trên thị trường. Hiện các giống lúa đã được các địa phương, hộ nông dân duy trì, mở rộng phát triển sản xuất

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2016
Link tải về: