Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đăk Hà

#:
31
Tên:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đăk Hà
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đăk Hà

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Viết Thanh

Cá nhân tham gia chính:

- CN. Ngô Tấn Khoa          - CN. Nguyễn Thành Trung

- CN. Hoàng Nghĩa Trí       -  CN. Bùi Thị Hoàng Oanh

- CN. Nguyễn Đình Mười    - KS. Trần Văn Đông

Mục tiêu nhiệm vụ: Xử lý nước thải nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh ở khu giết mổ gia súc tập trung, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà

 

Kết quả thực hiện: Khu giết mổ gia súc tập trung huyện ĐăkHà được đầu tư hệ thống xử lý, nước thải được thu gom và xử lý theo quy trình công nghệ sinh học, đảm bảo quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 62-MT:2016/BTNMT; đồng thời, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (QCVN 01-150:2017/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017. Bên cạnh đó, chất thải rắn cũng đã được Tổ quản lý hoạt động giết mổ gia súc thu gom hàng ngày, tập kết vào một điểm, cho vào bao, thùng rác và vận chuyển vào bãi xử lý rác của huyện tại thôn 1 - xã Hà Mòn; chất lượng nước thải sau khi được xử lý đã đảm bảo đủ điều kiện thải ra môi trường tự nhiên; các thông số đều trong ngưỡng cho phép theo quy chuẩn hiện hành (theo kết quả phân tích, xét nghiệm và thông báo của Trung tâm quan trắc môi trưởng tỉnh Kon Tum). Như vậy, vấn đề xử lý môi trường tại khu giết mổ gia súc tập trung nằm trong Cụm công nghiệp -TTCN, làng nghề thị trấn ĐăkHà, huyện ĐăkHà đã được giải quyết và tiếp tục cải thiện trong thời gian tới khi hệ thống hoạt động xử lý nước thải hoạt động ổn định, nhất là môi trường nước không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực; Hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung của huyện được đầu tư đi vào hoạt động ổn định có hiệu quả, là cơ sở khoa học, mô hình thực tiễn để các đơn vị, địa phương có thể học tập, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian thực hiện: 7/2015 - 7/2018

 

Kinh phí thực hiện: 1.545 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: