Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum

#:
34
Tên:
Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Văn Cao Sơn

Cá nhân tham gia:

- ThS. Trần Văn Chương       - KS. Hà Thị Mai Hương

- KS. Lê Văn Khanh             - TS. Nguyễn Phi Hùng

- ThS. Trần Việt Cường        - ThS. Nguyễn Quang Hòa

- ThS. Nguyễn Thanh An     - ThS. Cao Đình Hải

 

Mục tiêu: 

- Ứng dụng các giống cà phê vối lai đa dòng mới (được công nhận); chuyển giao, ứng dụng các biện pháp tổng hợp trong tái canh cà phê để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê.

- Năng suất sau 3 năm trồng đạt 15-20 kg/cây so với đối chứng.

- Đào tạo, tập huấn đội ngũ kỹ thuật viên, nông dân các biện pháp tái canh cà phê.

 

Kết quả thực hiện: Dự án đã triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong tái canh cà phê để chuyển giao, hướng dẫn cho các hộ dân tham gia triển khai mô hình. Kết quả mô hình (trên 85% diện tích) đạt các chỉ tiêu sinh trưởng vượt trội, năng suất quả tươi trung bình đạt 15,83kg/cây, cao hơn đối chứng 6,25kg/cây, và đã đạt được mục tiêu dự án đề ra; các biện pháp kỹ thuật tổng hợp áp dụng để thực hiện tái canh đã được triển khai có hiệu quả. Kết quả dự án đã hoàn thiện tài liệu quy trình kỹ thuật tái canh cà phê phù hợp với điều kiện của tỉnh để phổ biến nhân rộng trong sản xuất.

 

Thời gian thực hiện: 06/2016 - 12/2019.

Kinh phí thực hiện: 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2020
Link tải về: