Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum trong giai đoạn hiện nay

#:
4
Tên:
Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum trong giai đoạn hiện nay
Loại:
Đề tài đã nghiệm thu
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Mạnh Hồng

Cá nhân tham gia:

- CN. Phạm Mạnh Hà        - ThS. Trần Thị Phong Lan

- ThS. Lê Thị Kim Đơn      - ThS. Nguyễn Đăng Trình

- CN. Trịnh Đình Lâm       - ThS. Trần Thanh Hùng

- CN. Trần Kim Sơn         - ThS. Phan Ấn Quốc

- CN. Nguyễn Thị Thơ      - KS. Trịnh Văn Sơn

Trạng thái:
Đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2016
Link tải về: