Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón.

#:
22
Tên:
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón.
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Thị Hà Phương

Cá nhân tham gia:

- CN Lê Tất Huy

- KS Thân Thị Minh Phương

- KS Lê Thị Hiền

- KS Nguyễn Minh Trí

- CN Nguyễn Thị Bích Hà

- ThS Vũ Thúy Nga

- TS Lương Hữu Thành

- ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh

- CN Ngô Thị Ngọc Dung

- KS Nguyễn Thanh Xuân

- ThS Hứa Thị Sơn

Mục tiêu: Ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón phục vụ cho cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác và điều kiện tự nhiên của tỉnh Kon Tum.

 

Kết quả thực hiện: Kết quả dự án đã chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh; đào tạo 4 cán bộ kỹ thuật và triển khai sản xuất thành công 2.000 kg chế phẩm tại cơ quan chủ trì; xây dựng mô hình xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm của dự án với quy mô đạt khoảng 80 tấn, qua đó đã tổ chức tập huấn cho gần 300 lượt người. Cơ quan chủ trì và các cán bộ dự án đã tiếp nhận và làm chủ được 2 quy trình để duy trì và chuyển giao ứng dụng kết quả vào thực tiễn sản xuất. Hiện nay sản phẩm bước đầu đã hỗ trợ cho nông dân sử dụng trong sản xuất

 

Thời gian thực hiện: 10/2016  đến tháng10/2018

 

Kinh phí thực hiện: 866.5 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: