Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà”, tỉnh Kon Tum

#:
63
Tên:
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà”, tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vương Thị Thanh Trì

Mục tiêu:

- Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà”, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà” trong thực tế sau khi được bảo hộ, góp phần phát triển, nâng cao giá trị gia tăng của gạo thơm Đắk Hà, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của huyện Đắk Hà nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung.

Nội dung:

- Xác định vùng sản xuất gạo thơm của huyện Đắk Hà, xây dựng bản đồ vùng sản xuất làm cơ sở đăng ký chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của gạo thơm Đắk Hà tỉnh Kon Tum.

- Mô tả kỷ thuật sản xuất gạo thơm Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Phân tích chất lượng, xây dựng tiêu chí chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà” tỉnh Kon Tum.

- Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận  “Gạo thơm Đắk Hà”  tỉnh Kon Tum.

- Thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà”, tỉnh Kon Tum.

- Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận  “Gạo thơm Đắk Hà”  tỉnh Kon Tum.

Kết quả dự kiến: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà” tỉnh Kon Tum.

- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà” tỉnh Kon 

Thời gian thực hiện: 01/11/2021 đến 01/11/2023                    

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: