Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum”, tỉnh Kon Tum

#:
65
Tên:
Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum”, tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Masterbrand

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Khắc Khang

Mục tiêu:

- Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum” trong thực tế sau khi được bảo hộ, góp phần phát triển, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm Yến sào của tỉnh Kon Tum.

Nội dung:- Lập bản đồ vùng sản xuất các sản phẩm Yến sào trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận.

- Xác định danh mục sản phẩm; chất lượng sản phẩm Yến sào trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận.

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum”.

Kết quả dự kiến: 

- Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng ký bảo hộ.

- Báo cáo tổng kết dự án đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum” được nghiệm thu đạt yêu cầu.

Thời gian thực hiện: 01/7/2021 đến 01/01/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: