Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh Kon Tum

#:
70
Tên:
Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh Kon Tum
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Trần Đức An

 cá nhân tham gia:

- ThS. Trần Đức An               - Nguyễn Nhựt Linh

- CN. Quảng Nhất Nữ            - Nguyễn Thanh Hoàng

Mục tiêu chung:

Hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh: cao khô sâm Ngọc Linh, Trà Ô long sâm Ngọc Linh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nâng cao giá trị gia tăng từ sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể:

+ Tiếp nhận quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm cao khô sâm Ngọc Linh, số lượng 4kg.

+ Tiếp nhận quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm Trà Ô long sâm Ngọc Linh, số lượng 1.000 hộp.

Nội dung:

1. Tiếp nhận quy trình công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh: Trà ô long sâm Ngọc Linh, cao sâm khô Ngọc Linh.

* Các chỉ tiêu chất lượng:

+ Cao khô sâm Ngọc Linh: Saponin 2-4%; MR2: 2- 4%; G-Rg1: 1,5-2%; Rb1: 1,2-1,7%; các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng,.. phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quy định Bộ Y tế đã  ban hành.

+ Trà Ô long: Saponin ≥ 0,3%, Polyphenol > 0,01%; các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng,.. phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quy định Bộ Y tế đã  ban hành.

2. Đánh giá chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế - xã hội dự án. 

Sản phẩm dự án:

- 01 Quy trình sản xuất trà Ô long sâm Ngọc Linh

- 01 Quy trình sản xuất cao khô sâm Ngọc Linh

- 01 Mô hình dây chuyền công nghệ sản xuất sản xuất sản phẩm trà Ô long sâm Ngọc Linh; cao khô sâm Ngọc Linh

- Sản phẩm : 1000 hộp Trà Ô long sâm Ngọc Linh; 4kg Cao khô sâm Ngọc Linh

Thời gian thực hiện: 8/2021 đến 4/2023

 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: