Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Kon Tum

#:
8
Tên:
ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Kon Tum
Loại:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Miêu tả:
Trạng thái:
Đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: