Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Dự án: “Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum”

#:
17
Tên:
Dự án: “Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum”
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đinh Thị Mỹ Linh

Cá nhân tham gia chính

- Phan Thanh Nam

- Nguyễn Công Nhiên

- Trịnh Thị Thu Lan

Mục tiêu nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường (Siêu thị Co.opMart, Vinmart, các hộ kinh doanh rau củ quả tại trung tâm thương mại Kon Tum và các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum).

Kết quả thực hiện: 

- Xây dựng 01 nhà màng với diện tích 1.000 m2 để đưa vào vào sản xuất các chủng loại rau an toàn.

- Tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP với 6 chủng loại rau của dự án, diện tích sản xuất 3 ha trong hai năm.

- Xây dựng mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm của dự án: sản phâm của dự án liên kết tiêu thụ với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, trường học, doanh nghiệp (Công ty Gia Bạch), Họp tác xã (HTX Phượng Hồng).

Thời gian thực hiện: 12/2018 - 12/2020

Kinh phí thực hiện: 1.407 triệu đồng

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2021
Link tải về: