Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông

#:
37
Tên:
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì:  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Trương Ngọc Tuyền

Mục tiêu: huyển giao các quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, cây ăn quả theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông.
Nội dung thực hiện:
Nội dung 1: Khảo sát địa bàn, chọn hộ triển khai mô hình
Nội dung 2: Đào tạo, tập huấn, chuyển giao các quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ: trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm các loại rau, trái cây (quy mô đào tao từ 15 kỹ thuật viên; tập huấn 30 lượt người).
Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả: quy mô 5000m2 rau, 10 ha cây ăn quả (cam, bưởi) đạt chứng nhận sản phẩm an toàn thực phẩm.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm; rau, trái cây thuộc dự án; tổ chức thông tin tuyên truyền.
Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội.

Kết quả đạt được:

- Báo cáo tổng kết kết quả.
- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao các quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ: trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm các loại rau, trái cây (quy mô đào tạo 15 kỹ thuật viên, tập huấn 30 lượt người).
- Mô hình trồng các loại rau an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng gồm: Cà chua bi, Súp lơ, Ớt chuông, Măng tây, Dưa leo baby. được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap.
- Mô hình chăm sóc các loại cây ăn quả (Cam, Bưởi) an toàn ứng dụng công nghệ cao. được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap.
- Mô hình trồng mới các loại cây ăn quả (Cam, Bưởi) an toàn ứng dụng công nghệ cao. được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap.
- Tài liệu quy trình kỹ thuật.
- Quy trình công nghệ sơ chế, đóng gói và bảo quản.
- Mô hình chuỗi liên kết

Thời gian thực hiện: 10/2018 đến 01/2022

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: