Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

#:
41
Tên:
Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Dương Nhựt Long

Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và quy trình nuôi thương phẩm cá niên (Onychostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) để chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi cá niên trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.


Nội dung:


1. Khảo sát đặc điểm phân bố cá niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, so sánh một số đặc điểm sinh học cá với các khu vực khác.
2. Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục sinh dục và thực nghiệm các phương án thử nghiệm sản xuất giống cá niên trên địa bàn của huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.
3. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá niên trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.
4. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi thương phẩm cá niên.
5. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính mang lại từ hoạt động của mô hình sản xuất.
6. Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững cá niên trên địa bàn huyện KonPlong tỉnh Kon Tum.

Kết quả đạt được:

Báo cáo tổng kết kết quả đề tài.
Qui trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục cá niên.
Qui trình công nghệ kích thích sinh sản cá niên.
Qui trình kỹ thuật ương giống cá niên.
Qui trình kỹ thuật nuôi cá niên thương phẩm.
Qui trình phòng và trị bệnh cá niên trong quá trình ương giống và nuôi thương phẩm.
Giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững cá Niên trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện:  7/2019 đến 12/2021

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2021
Link tải về: