Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

#:
41
Tên:
Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Dương Nhựt Long

 

Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và quy trình nuôi thương phẩm cá niên (Onychostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) để chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi cá niên trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.


Nội dung:


1. Khảo sát đặc điểm phân bố cá niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, so sánh một số đặc điểm sinh học cá với các khu vực khác.
2. Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục sinh dục và thực nghiệm các phương án thử nghiệm sản xuất giống cá niên trên địa bàn của huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.
3. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá niên trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.
4. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi thương phẩm cá niên.
5. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính mang lại từ hoạt động của mô hình sản xuất.
6. Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững cá niên trên địa bàn huyện KonPlong tỉnh Kon Tum.

 

Kết quả đạt được:

Kết quả nghiên cứu đã thu thập, phân tích và định danh qua giải trình tự DNA với tên gọi Onychostoma gerlachi Peters (1881), tên địa phương là cá niên vẩy nhỏ (hay là ĐăkHring). Đã các định được mùa vụ sinh sản của các niên tự nhiên từ tháng 6,7 và kéo dài đến tháng 9,10. Nghiên cứu giải pháp tác động kích thích cá niên sinh sản với tỉ lệ cá sinh sản khá cao, chiếm tỉ lệ 88%, tỉ lệ trứng thụ tinh là 74 - 82%, tỉ lệ nở là 68 - 77%; tỷ lệ sống sau thời gian ương 60 ngày đạt 21,6%. Tiến hành nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá niên trong ao đất, năng suất cá nuôi đạt 4.894 ± 558 kg/ha.

Thông qua kết quả đề tài đã xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá niên; Quy trình kỹ thuật nuôi cá niên thương phẩm; Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục cá niên; Quy trình kỹ thuật ương giống cá niên; Quy trình phòng, trị bệnh cá niên; Giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững cá niên trên địa bàn tỉnh. Kết quả đề tài có tính khả thi cao để triển khai ứng dụng trong sản xuất. Tại thời điểm kết thúc đề tài, hộ tham gia thực hiện đề tài đã tiếp nhận và làm chủ các quy trình công nghệ của đề tài để triển khai ứng dụng trong sản xuất để cung cấp nguồn cá giống và cá thương phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

Sản phẩm: 

- Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá niên.

- Quy trình kỹ thuật nuôi cá niên thương phẩm.

- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục cá niên.

- Quy trình kỹ thuật ương giống cá niên.

- Quy trình phòng, trị bệnh cá niên.

- Giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững cá Niên trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian thực hiện:  7/2019 đến 12/2021

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2021
Link tải về: