Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macro bracchiumrosenbergii trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
42
Tên:
Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macro bracchiumrosenbergii trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Tá Tiến Đắk Hà

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Hữu Tá.

 

Mục tiêu chung:

Góp phần đa dạng cơ cấu vật nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao, khai thác tối đa lợi thế về diện tích ao, hồ và thúc đẩy ngành thủy sản nước ngọt của tỉnh phát triển.

 

Mục tiêu cụ thể:

+Hoàn thiện quy trình kỷ thuật nuôi thâm canh tôm càng xanh trong ao đất phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum.

+ Mô hình đạt tỷ lệ sống đạt 50-60%.

+ Tập huấn, chuyển giao kỷ thuật nuôi tôm càng xanh cho các cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh

 

Nội dung:

- Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trong ao đất:

+ Năm thứ 1: Quy mô mỗi aotừ 1.000-3.000m2/ao, bố trí từ 2-3 điểm nuôi;

+ Năm thứ 2: Quy mô mỗi ao từ 2.000-5.000m2/ao, bố trí từ 3-5 điểm nuôi.

- Hoàn thiện quy trình kỷ thuật nuôi tôm cang xanh phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

 

Kết quả đạt được:

Kết quả nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các điều kiện nuôi, chất lượng nguồn nước các ao nuôi đảm bảo các điều kiện để triển khai đề tài. Kết quả qua 2 năm nuôi thử nghiệm, mô hình đạt tổng sản lượng 5.155 kg tôm thương phẩm, khối lượng trung bình khoảng 70g/con sau 6 tháng nuôi, tỷ lệ sống trung bình 50,3%, năng suất nuôi đạt 0,5 kg/m2 (tương đương khoảng 5 tấn/ha), hệ số tiêu tốn thức ăn trung bình 2,0; tỷ suất lợi nhuận trung bình 48%. Thông qua kết quả đề tài đã xây dựng quy trình tài liệu kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao đất tại tỉnh Kon Tum. Kết quả đề tài được 3 Hội đồng đánh giá có tính khả thi cao để triển khai ứng dụng vào sản xuất, bổ sung vào cơ cấu nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Sản phẩm:

-  Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao đất tại tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện: 25/11/2019 đến 25/02/2022

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: