Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macro bracchiumrosenbergii trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
42
Tên:
Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macro bracchiumrosenbergii trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Tá Tiến Đắk Hà

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Dương Tuấn Phương

Mục tiêu chung:

Góp phần đa dạng cơ cấu vật nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao, khai thác tối đa lợi thế về diện tích ao, hồ và thúc đẩy ngành thủy sản nước ngọt của tỉnh phát triển.

 Mục tiêu cụ thể:

+Hoàn thiện quy trình kỷ thuật nuôi thâm canh tôm càng xanh trong ao đất phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum.

+ Mô hình đạt tỷ lệ sống đạt 50-60%.

+ Tập huấn, chuyển giao kỷ thuật nuôi tôm càng xanh cho các cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh

Nội dung:

- Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trong ao đất:

+ Năm thứ 1: Quy mô mỗi aotừ 1.000-3.000m2/ao, bố trí từ 2-3 điểm nuôi;

+ Năm thứ 2: Quy mô mỗi ao từ 2.000-5.000m2/ao, bố trí từ 3-5 điểm nuôi.

- Hoàn thiện quy trình kỷ thuật nuôi tôm cang xanh phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

Dự kiến kết quả: 

- Báo cáo kết quả đề tài.

- Quy trình kỷ thuật nuôi tôm càng xanh.

Thời gian thực hiện: 25/11/2019 đến 25/02/2022

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: