Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu trồng thực nghiệm sâm cau (Curculigo Orchioides) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.

#:
44
Tên:
Nghiên cứu trồng thực nghiệm sâm cau (Curculigo Orchioides) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Khiêm

Số đăng ký: 146/KQNC-SKHCN, ngày 7/03/2023

Cá nhân tham gia:

- TS. Nguyễn Văn Khiêm                  - ThS. Ngô Đình Đại

- ThS. Đinh Thị Thu Trang                - KS. Lê Văn Thoan

- ThS. Nguyễn Xuân Nam

Mục tiêu chung:

Trồng thực nghiệm cây sâm cau dưới tán rừngtrên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh  (huyện Sa Thầy, huyện Ia HDrai) làm cơ sở để khuyến cáo phát triển nhân rộng đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng các mô hình trồng sâm cau thực nghiệm, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của mỗi mô hình.

+ Hoàn thiện tài liệu kỷ thuật trồng và thu hoạch cây sâm cau phù hợp với điều kiện trồng dưới tán rừng.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

Nội dung:

1. Xây dựng mô hình thực nghiệm cây sâm cau dưới tán rừng: theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển của mô hình trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau.

2.Hoàn thiện tài liệu kỷ thuật trồng và thu hoạch cây sâm cau phù hợp với điều kiện trồng dưới tán rừng.

3.Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

Kết quả  đạt được:

- Đề tài đã đánh giá hiện trạng và lựa chọn 02 địa điểm trồng sâm cau là BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thuộc tổ 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy và Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai thuộc xã Ia Dom - huyện Ia H’Drai. Xây dựng 02 mô hình trồng sâm cau với diện tích 0,25 ha/ mô hình/tiểu vùng x 2 tiểu vùng x 2 mô hình, tổng diện tích 01 ha.

 Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quảndược liệu sâm cau dưới tán rừng của tỉnh Kon Tum. Các đơn vị phối hợp đã lắm bắt được kiến thức, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sâm cau.

 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: