Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu trồng thực nghiệm sâm cau (Curculigo Orchioides) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.

#:
44
Tên:
Nghiên cứu trồng thực nghiệm sâm cau (Curculigo Orchioides) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Khiêm

Mục tiêu chung:

Trồng thực nghiệm cây sâm cau dưới tán rừngtrên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh  (huyện Sa Thầy, huyện Ia HDrai) làm cơ sở để khuyến cáo phát triển nhân rộng đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng các mô hình trồng sâm cau thực nghiệm, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của mỗi mô hình.

+ Hoàn thiện tài liệu kỷ thuật trồng và thu hoạch cây sâm cau phù hợp với điều kiện trồng dưới tán rừng.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

Nội dung:

1. Xây dựng mô hình thực nghiệm cây sâm cau dưới tán rừng: theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển của mô hình trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau.

2.Hoàn thiện tài liệu kỷ thuật trồng và thu hoạch cây sâm cau phù hợp với điều kiện trồng dưới tán rừng.

3.Đánh giá hiệu quả kinh tế, khuyến cáo nhân rộng.

Kết quả dự kiến: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

2.Tài liệu kỷ thuật trồng  cây sâm cau  dưới tán rừng.

Thời gian thực hiện: 24/6/2020 đến 24/6/2022

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: