Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
45
Tên:
Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Phạm Đức Thụ

Mục tiêu tổng quát:

Xác định phạm vi vùng thích nghi đất đai pháp triển cây dược liệu và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý cho các vùng trồng cây dược liệu chính của tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định số lượng và chất lượng đất thích hợp trồng cây các loại cây dược liệu trên các tiểu vùng sinh thái của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Xây dựng hệ thống thông tin và chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất trồng cây dược liệu.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung:

1. Khảo sát, thu thập đánh giá điều kiện thổ nhưỡng ở các vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phân tích mẫu đất trên các vùng trồng cây dược liệu chính của tỉnh.

2. Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất tại các vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum.

3. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ hiện trạng, bản đồ thích nghi đất đai vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum. tỷ lệ 1/25.000.

4. Xây dựng bản đồ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum,. tỷ lệ 1/25.000.

5. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Kết quả dự kiến: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;

2. Bộ cơ sở dữ liệu:

+ Báo cáo, phân tích, đánh giá chất lượng đất các vùng trồng cây dược liệu của tỉnh.

+ Bản đồ chất lượng đất, bản đồ hiện trạng, bản đồ thích nghi đất đai các vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum, tỷ lệ 1/25.000.

+ Bản đồ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum;tỷ lệ 1/25.000.

3. Giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: 28/7/2020 đến 28/7/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: