Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
45
Tên:
Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Phạm Đức Thụ

 

Mục tiêu tổng quát:

Xác định phạm vi vùng thích nghi đất đai pháp triển cây dược liệu và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý cho các vùng trồng cây dược liệu chính của tỉnh Kon Tum.

 

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định số lượng và chất lượng đất thích hợp trồng cây các loại cây dược liệu trên các tiểu vùng sinh thái của địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Xây dựng hệ thống thông tin và chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất trồng cây dược liệu.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Nội dung:

1. Khảo sát, thu thập đánh giá điều kiện thổ nhưỡng ở các vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phân tích mẫu đất trên các vùng trồng cây dược liệu chính của tỉnh.

2. Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất tại các vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum.

3. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ hiện trạng, bản đồ thích nghi đất đai vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum. tỷ lệ 1/25.000.

4. Xây dựng bản đồ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum,. tỷ lệ 1/25.000.

5. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

Kết quả đạt được: 

- Đã tiến hành điều tra, thu thập mẫu đất trên diện tích khoảng 100.800 ha đất cho phát triển trồng cây dược liệu của tỉnh Kon Tum; phân tích mẫu đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về số lượng và chất lượng đất đai, đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho 27 loại cây dược liệu của tỉnh.

- Xây dựng được hệ thống bản đồ: (1) Bản đồ đất vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (2) Bản đồ đất vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (3) Bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (4) Bản đồ mức độ thích hợp đất đai cho các cây dược liệu chính tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (5) Bản đồ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch vùng trồng các cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Hệ thống bản đồ: (1) Bản đồ đất vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (2) Bản đồ đất vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (3) Bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (4) Bản đồ mức độ thích hợp đất đai cho các cây dược liệu chính tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000; (5) Bản đồ quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/25.000

 

Thời gian thực hiện: 2020 - 2022

 

Kinh phí thực hiện: 1.420 triệu đồng.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: