Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò Tót (Bos gaurus) tại vườn Quốc gia Chư Mom Ray

#:
46
Tên:
Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò Tót (Bos gaurus) tại vườn Quốc gia Chư Mom Ray
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý vườn quốc gia Chư Mon Ray

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Đào Xuân Thủy

Mục tiêu chung:

Xác định phân bổ, dự báo số lượng của quần thể và những tác động ảnh hưởng, đóng góp cơ sở khoa học và thực tiển ứng dụng cho giám sát, bảo tồn loại Bò tót tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định được khu vực phân bổ và ước tính được số lượng cá thể của quần thể Bò tót hiện còn phân bố tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

+ Xác định rõ các mối nguy hại tác động tiêu cực đến quần thể Bò tót tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

+ Đề xuất các giải pháp bảo tồn loại Bò tót tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Nội dung:

1. Điều tra xác định khu vực phân bố;

2.Điều tra, dự báo số lượng đàn, số cá thể Bò tót hiện còn phân bố ở các khu vực;

3. Điều tra phạm vi hoạt động và đặc điểm di chuyển của các đàn Bò tót trong Vườn Quốc gia;

4. Phân tích các yếu tố tác động, gây nguy cơ đến loài;

5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Bò tót tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Kết quả dự kiến: 

1.Báo cáo  kết quả thực hiện đề tài.

2. Danh lục và bộ mẫu tiêu bản sinh vật hại trên các đối tượng nghiên cứu.

3. Các quy trình kỷ thuật sử dụng giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại trên cây trồng thuộc đối tượng nghiên cứu.

4. Mô hình ứng dụng các giải pháp phòng chống sinh vật gây hại trên một số loại cây trồng hàng năm chủ lực rau (Khổ qua, dưa leo, cà chua, một số loại rau ăn lá...) .

5. Giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu.

Thời gian thực hiện: 27/8/2020 đến 27/8/2022 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: