Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
47
Tên:
Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: HTX Dược liệu Hữu cơ  Tu Mơ Rông

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  CN. Nguyễn Tiến Thuật

Mục tiêu chung:

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng, sơ chế gấc(Momordicacochinchinensis (Lour.) tạo ra vùng nguyên liệu sạch đáp ứng nhu cầu sơ chế, chế biến các sản phẩm từ gấc.

Mục tiêu cụ thể:

+ Chuyển giao ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế gấc theo tiêu chuẩn GACP-WHO .

+ Xây dựng mô hình sơ chế với công suất 100 tấn/ năm.

+ Đánh giá các điều kiện nhân giống, chăm sóc, sơ chế gấc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung:

1. Đánh giá các điều kiện để triển khai mô hình nhân giống, trồng và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án.

2. Xây dựng mô hình sản xuất giống, với diện tích 500 m2.

3, Xây dựng mô hình sản xuất dược liệu gấc theo GACP-WHO, diện tích 0,5 ha.

4. Xây dựng mô hình sơ chế, công suất 100 tấn dược liệu tươi/ năm theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

5. Báo cáo, đánh giá các điều kiện nhân giống, trồng và sơ chế gấc trên địa bàn tỉnh.

Kết quả dự kiến:

- Mô hình nhân giống gấc (quy mô tích 500 m2.

- Mô hình sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO.diện tích 5 ha, năng suất đạt 15-18 tấn tươi/ha.

- Mô hình sơ chế đạt 100 tấn dược liệu tươi/năm.

- Báo cáo đánh giá các điều kiện nhân giống, chăm sóc, sơ chế cây gấc.

Thời gian thực hiện: 16/11/2020 đến 16/11/2023 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: