Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đánh giá, chọn lọc giống Nếp than trên địa bàn tỉnh Kon Tum

#:
48
Tên:
Đánh giá, chọn lọc giống Nếp than trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Ngô Hồng Sản

Mục tiêu chung:Đánh giá, chọn lọc giống nếp than đảm bảo chất lượng nhằm góp phần bảo tồn và phát triển giống nếp than trên địa bàn tỉnh

Mục tiêu cụ thể:

+ Chọn lọc giống nếp than có chất lượng, năng suất cao để phục vụ phát triển sản xuất;

+ Xây dựng tài liệu kỷ thuật canh tác giống nếp than, khuyến cáo nhân rộng.

Nội dung:

1.Đánh giá hiện trạng và thu thập giống nếp than trên các vùng sinh thái của tỉnh.

2. Trồng thực nghiệm, đánh giá năng suất, chất lượng giống nếp than: theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, chất lượng, năng suất.

3.Xây dựng mô hình trình diễn; hoàn thiện tài liệu kỷ thuật canh tác, khuyến cáo nhân rộng.

Kết quả dự kiến: 

1.Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

2. Chọn lọc giống nếp than thuần chủng, có năng suất và chất lượng cao.

Thời gian thực hiện: 04/12/2020 đến 04/12/2023 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: