Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

#:
50
Tên:
Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Mục tiêu chung:

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, gia tăng hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế đối với các sản phẩm Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định chỉ số thu hoạch của Sâm Ngọc Linh phù hợp điều kiện bảo quản tươi, đồng thời xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số thu hoạch.

- Xây dựng quy trình công nghệ xử lý và bảo quản Sâm củ Ngọc Linh.

Nội dung:

1.Nghiên cứu xác định các chỉ số thu hoạch của Sâm Ngọc Linh.

2. Khảo sát nhiệt độ bảo quản tối ưu của Sâm Ngọc Linh; đặc tính màng polietilen trong kỷ thuật MAP; tính chất hóa lý của các màng bán thấm cho Sâm Ngọc Linh.

3. Thực nghiệm thu hoạch, xử lý và bảo quản tươi đối với Sâm Ngọc Linh; hoàn thiện quy trình bảo quản.

4. Báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng cảm quan, hình thái, màu sắc, hàm lượng chất chống ôxy hóa, tỷ lệ hao hụt,..

Kết quả dự kiến: 

1.Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

2. Quy trình bảo quản Sâm Ngọc Linh (thông số nhiệt độ, thông số mạng PE; thông số lý, hóa của màng bán thấm,..)

Thời gian thực hiện: 24/12/2020 đến 24/12/2022 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: