Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelicaacuiloba)

#:
51
Tên:
Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelicaacuiloba)
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: nông nghiệp công nghệ cao Tu Mơ Rông

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Đình Cảnh

Mục tiêu chung:

 Hoàn thiện công nghệ chiết xuất cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5% từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba) ở quy mô 500kg/mẻ.

Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tối ưu quy trình chiết xuất  cao Đương quy giàu ligustilide 0,5%  ở quy mô 20 kg dược liệu/mẻ; quy mô 100 kg dược liệu/mẻ.

+ Nâng cấp và tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,5% ở quy mô 500 kg dược liêu/mẻ.

+ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5%  từ rễ Đương quy Nhật Bản.

Nội dung:-Hoàn thiện quy trình chiết xuất cao từ rễ Đương quy Nhật Bản:

+ Sơ chế dược liệu đầu vào.

+ Điều chế cao chiết, các phân đoàn chiết cồn cao độ

+ Khảo sát hàm lượng ligustilide  trong cao toàn phần.

-Sản xuất cao chiết Đương quy ở quy mô pilot 20kg/mẻ, 100kg/mẻ và 500kg/mẻ.

-Chỉ tiêu cần đạt:

+ Hàm lượng tro sunfat, kim loại nặng, vi sinh vật: đạt tiêu chẩn dược điển Việt Nam V.

+Hàmlượng ligustilide >  0,5%.

+Hàmlượng acid ferulic >  0,05%.

-Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao Đương quy dựa trên hai thành phần ligustilide và acid ferulic

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án.

-30kg cao giàu ligustilide  0,5%.

-Quy trình ổn định chiết xuất cao ligustilide  0,5% ở quy mô 500kg dược liệu/mẻ.

-Tiêu chuẩn cơ sở cao chiết Đương quy có hai thành phần ligustilide và acid ferulic.

Thời gian thực hiện: 30/12/2020 đến 30/12/2022

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: