Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelicaacuiloba)

#:
51
Tên:
Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelicaacuiloba)
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: nông nghiệp công nghệ cao Tu Mơ Rông

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Đình Cảnh

Số đăng ký: 149/KQNC-SKHCN, ngày 28/8/2023

Cá nhân tham gia:

- Nguyễn Đình Cảnh          - Mai Văn Đệ

- Nguyễn Tiến Thuật          - Nguyễn Thị Ngọc Diệu

- Mai Văn Đặng

Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tối ưu quy trình chiết xuất  cao Đương quy giàu ligustilide 0,5%  ở quy mô 20 kg dược liệu/mẻ; quy mô 100 kg dược liệu/mẻ.

+ Nâng cấp và tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,5% ở quy mô 500 kg dược liêu/mẻ.

+ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5%  từ rễ Đương quy Nhật Bản.

Nội dung:

-Hoàn thiện quy trình chiết xuất cao từ rễ Đương quy Nhật Bản:

+ Sơ chế dược liệu đầu vào.

+ Điều chế cao chiết, các phân đoàn chiết cồn cao độ

+ Khảo sát hàm lượng ligustilide  trong cao toàn phần.

-Sản xuất cao chiết Đương quy ở quy mô pilot 20kg/mẻ, 100kg/mẻ và 500kg/mẻ.

-Chỉ tiêu cần đạt:

+ Hàm lượng tro sunfat, kim loại nặng, vi sinh vật: đạt tiêu chẩn dược điển Việt Nam V.

+Hàmlượng ligustilide >  0,5%.

+Hàmlượng acid ferulic >  0,05%.

-Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao Đương quy dựa trên hai thành phần ligustilide và acid ferulic

Kết quả đạt được:

- Hoàn thiện công nghệ chiết xuất cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5% từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba) ở quy mô 500kg/mẻ.

Dự án đã hoàn thiện các nội dung:

+ Nghiên cứu tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,5% ở quy mô 20kg dược liệu/ mẻ; quy mô 100kg dược liệu/ mẻ.

+ Nâng cấp và tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,5% ở quy mô 500kg dược liệu/ mẻ.

+ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5% từ rễ Đương quy Nhật Bản.

- Dự án đã sản xuất được: 30kg cao chuẩn hóa giàu ligustilide từ Đương quy Nhật Bản

Sản phẩm của dự án (cao chuẩn hóa giàu ligustilide) đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật của bộ y tế, đồng thời kết quả phân tích định lượng và định tính cho thấy sản phẩm có thành phần hoạt chất đảm bảo các tiêu chuẩn của thuyết minh dự án đã được phê duyệt.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: