Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất nguyên liệu đảng sâm và khổ qua rừng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chế biến sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000.

#:
56
Tên:
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất nguyên liệu đảng sâm và khổ qua rừng theo tiêu chuẩn GACP-WHO và chế biến sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN:Lương Thị Mỹ Huệ

Mục tiêu chung:

Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nguyên liệu đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook f Thoms) và khổ qua rừng (Momordica charantia) đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. Tiếp nhận, đổi mới công nghệ sơ chế, sản xuất trà từ đảng sâm, khổ qua rừng và các dược liệu khác đạt tiêu chuẩn ISO 22000 nhằm gia tăng giá trị dược liệu, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

 Mục tiêu cụ thể:

+ Áp dụng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế nguyên liệu đảng sâm, khổ qua rừng đạt tiêu chuẩn GACP - WHO (khổ qua rừng với diện tích 5ha, sản lượng 20 tấn trái và 3 tấn đọt non; đảng sâm với diện tính 10 ha, sản lượng 30 tấn củ). 

+ Tiếp nhận, đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng, hương vị,  khả năng bảo quản, đạt chứng nhận ISO 22.000 đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; công suất 10.000 túi trà/ ngày..

Nội dung:

1. Áp dụng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế theo tiêu chuẩn GACP - WHO (theo mô hình liên kết với hộ nông dân sản xuất nguyên liệu đảng sâm với diện tính 10 ha; mô hình trồng khổ qua rừng theo với diện tích 5ha đạt tiêu chuẩn GACP-WHO).

2. Tiếp nhận, đổi mới công nghệ, thiết bị sơ chế dược liệu 40 tấn dược liệu/ vụ, sản xuất trà trà đảng sâm, khổ qua rừng, công suất 10.000 túi trà/ngày; đạt  chứng nhận ISO 22.000

3. Thành phần, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu cần đạt:

+ Trà đảng sâm: 95% sâm dây Ngọc Linh; 5% tam thất.

+ Trà khổ qua: 95% đọt non khổ qua rừng; 5% cỏ ngọt.

+ Các chỉ tiêu giới hạn ô nhiễm kim loại nặng; ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm; giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,.. theo quy chuẩn quốc gia và quy định Bộ Y tế đã ban hành

4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội dự án. 

Kết quả dự kiến: 

- Báo cáo Khoa học kết quả thực hiện dự án.

- Mô hình liên kết sản xuất nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP- WHO  (khổ qua rừng với diện tích 5ha, sản lượng 20 tấn trái và 3 tấn đọt non; đảng sâm với diện tính 10 ha, sản lượng 30 tấn củ). 

- Chứng nhận ISO 22.000.

-  Dây chuyền sản xuất trà có túi bao ngoài công suất 10.000 túi trà/ ngày.

- Các sản phẩm:  Trà đảng sâm, trà khổ qua rừng có túi bao ngoài 1.000 hộp mỗi loại.

Thời gian thực hiện: 16/11/2021 đến 16/11/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: