Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Trồng thử nghiệm một số cây dược liệu (sâm Bố Chính, Bảy lá một hoa) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

#:
60
Tên:
Trồng thử nghiệm một số cây dược liệu (sâm Bố Chính, Bảy lá một hoa) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Phi Hùng

- Mục tiêu chung: Đánh giá được khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sâm Bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.), cây Bảy lá một hoa (Paris vietnamensis (Takht.) H.Li)nhằm bổ sung cơ cấu cây dược liệu, phục vụ phát triển ngành sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá được khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát triển của 02 loại cây dược liệu (sâm Bố chính, Bảy lá một hoa) trên một số vùng sinh thái của tỉnh.

+ Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch phù hợp với điều kiện tại các vùng vùng nghiên cứu.

Nội dung:

+ Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm 02 cây dược liệu (sâm bố chính, Bảy lá một hoa): đánh giá khả năng thích nghi, các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại. Quy mô: 0,2 ha (Sâm Bố Chính (0,1 ha) tại thành phố Kon Tum; Bảy lá một hoa dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông (500m2), huyện Kon Plông (500m2)).

+ Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch phù hợp với điều kiện tại các vùng nghiên cứu.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế; đề xuất giải pháp phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình.

Kết quả dự kiến: 

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.

- 03 mô hình, 01 mô hình trồng sâm Bố Chính; 02 mô hình trồng cây Bảy lá một hoa.

- Tài liệu kỹ thuật trồng cây dược liệu (đối tượng xác định thích nghi).

- 01 bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học.

Thời gian thực hiện21/02/2022  đến 21/02/2024

 

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2024
Link tải về: