Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ trà trái Nhàu.

#:
61
Tên:
Ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ trà trái Nhàu.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV  Cà phê Nguyễn Huy Hùng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phạm Thị Tuyết

- Mục tiêu chung: Ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ trái nhàu phục vụ công nghiệp chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh.

 - Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng 03 quy trình công nghệ sản xuất 03 sản phẩm (trà túi lọc, trà hòa tan và viên nhàu).

+ Xây dựng mô hình sản xuất 03 sản phẩm trà (trà túi lọc, trà hòa tan và viên nhàu) từ trái Nhàu trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Nội dung:

+ Khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu phục vụ triển khai dự án.

+ Ứng dụng xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 03 sản phẩm (trà túi lọc, trà hòa tan và viên nhàu) từ trái Nhàu trên địa bàn huyện Đăk Hà.

+ Xây dựng mô hình sản xuất 03 sản phẩm (trà túi lọc, trà hòa tan và viên nhàu).

+ Phân tích chất lượng sản phẩm; đánh giá hiệu quả kinh tế; xây dựng phương án phát triển nhân rộng sản xuất.

Kết quả dự kiến: 

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án.

- 03 Quy trình công nghệ sản xuất trà nhàu túi lọc, trà nhàu hòa tan, viên nhàu từ trái Nhàu.

- 100 hộp trà túi lọc, 100 hộp trà hòa tan và 100 hộp viên nhàu từ trái Nhàu. Chất lượng sản phẩm đảm bảo phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quy định của Bộ Y tế.

Thời gian thực hiện: 31/12/2021 đến 31/12/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: