Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông

#:
62
Tên:
Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Số Đăng ký: 151/KQNC-SKHCN, ngày 14/12/2023

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Tân Mỹ Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Phương Trang

Cá nhân tham gia:

- CN. Nguyễn Thị Phương Trang                  - KS. Phạm Thị Thanh Hương

- KS. Trương Lê Mãnh                                 - Lê Thị Hà Phương

- Đào Duy Thiện

Mục tiêu chung:

Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh huyện Kon Plông làm cơ sở để khuyến cáo phát triển nhân rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, tăng thu nhập trên diện tích đất nghèo dinh dưỡng trên bàn huyện Kon Plông.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm cây sả JaVa nhằm  đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển.

+ Xây dựng tài liệu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa vùng lạnh.

Nội dung:

1. Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh:  theo dõi, đánh giá sinh trưởng và phát triển của mô hình. Quy mô 20.000m2 (10.000m2/điểm x 2 điểm).

2. Đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế mô hình.

3. Xây dựng tài liệu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa vùng lạnh và đề xuất định hướng phát triển cây sả JaVa ở vùng lạnh thuộc huyện Kon Plông.

Kết quả thực hiện:

1.Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm cây sả Java ở vùng lạnh với quy mô 12000 M2 mô hình cây sả java, 3000 m2 cây sả chanh. Với Năng suất 30 tấn lá/1ha. Hàm lượng chất chính trong tinh dầu sả java là citronellal: 34,5%-35,2%

2. Xây dựng Mô hình trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở thành phố Kon Tum quy mô 4500 m2 mô hình cây sả java, 500 m2 cây sả chanh, Năng suất 30 tấn lá/1ha. Hàm lượng chất chính trong tinh dầu sả java là citronellal: 34,3%

2. Xây dựng 01 Quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa ở vùng lạnh thuộc huyện Kon Plong và thành phố Kon Tum.

3. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài Có giá trị khoa học, thực tiễn nêu được các kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu nội dung đề tài.

 

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: