Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông

#:
62
Tên:
Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Tân Mỹ Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Phương Trang

Mục tiêu chung:

Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh huyện Kon Plông làm cơ sở để khuyến cáo phát triển nhân rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, tăng thu nhập trên diện tích đất nghèo dinh dưỡng trên bàn huyện Kon Plông.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm cây sả JaVa nhằm  đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển.

+ Xây dựng tài liệu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa vùng lạnh.

Nội dung:

1. Xây dựng mô hình trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh:  theo dõi, đánh giá sinh trưởng và phát triển của mô hình. Quy mô 20.000m2 (10.000m2/điểm x 2 điểm).

2. Đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế mô hình.

3. Xây dựng tài liệu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa vùng lạnh và đề xuất định hướng phát triển cây sả JaVa ở vùng lạnh thuộc huyện Kon Plông.

Kết quả dự kiến:

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

2. Năng suất mô hình đạt: 30 tấn lá/1,0ha

3. Tài liệu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch cây sả JaVa vùng lạnh

Thời gian thực hiện: 25/3/2022 đến 25/3/2023

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2023
Link tải về: