Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Kon Tum

#:
3
Tên:
Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Kon Tum
Loại:
Khoa học xã hội
Miêu tả:
Trạng thái:
Đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2018
Link tải về: