Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với bệnh Bạch hầu trong cộng đồng dân cư tỉnh Kon Tum

#:
43
Tên:
Đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với bệnh Bạch hầu trong cộng đồng dân cư tỉnh Kon Tum
Loại:
Khoa học xã hội
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Viện vệ sinh Dịch tễ Tây nguyên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Văn Tuấn 

Mục tiêu chung:

Xác định hiệu giá kháng thể kháng độc tố Bạch hầu trong cộng đồng dân cư đang sinh sống tại tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu trong cộng đồng dân cư đang sinh sống tại tỉnh Kon Tum.

- Đánh giá hiệu giá kháng thể kháng độc tố Bạch hầu theo giới tính, dân tộc, nhóm tuổi, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng vắc xin.

Nội dung:-Lấy mẫu máu tại các phường/xã đã được chọn. Tiến hàng phân tịch, xét nghiệm mẫu.

- Tiến hành phân tích xác định kháng thể kháng độc tố Bạch hầu bằng kỷ thuật Tobi test.

- Đánh giá tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh Bạch hầu trong cộng đồng dân cư đang sinh sống tại tỉnh Kon Tum.

- Đánh giá hiệu giá kháng thể kháng độc tố Bạch hầu theo giới tính, dân tộc, nhóm tuổi, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng vắc xin.

Dự kiến kết quả: 

- Báo cáo kết quả đề tài.

- Báo cáo tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu trong cộng đồng dân cư đang sinh sống tại tỉnh Kon Tum.

- Báo cáo hiệu quả kháng thể kháng độc tố Bạch hầu theo giới tính, dân tộc, nhóm tuổi, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng vắc xin.

Thời gian thực hiện: 8/11/2019 đến 31/03/2022

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: