Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum

#:
5
Tên:
Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum
Loại:
Khoa học xã hội
Miêu tả:
Trạng thái:
Đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2019
Link tải về: