Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (24-07-2022)

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực TC - ĐL -CL sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH MTV Tuấn Nam

Ngày 22/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 02/KL-TTra về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH MTV Tuấn Nam.

File đính kèm TẠI ĐÂY